Bezpečnosť v areáli školy

V období letných prázdnin sme vykonali audit stromov v areáli ZŠ Benkova.

Zaznamenali sme 3 stromy, (Javor mliečny, Javor horský, Topoľ čierny), ktoré by mohli byť rizikom pri zhoršených poveternostných podmienkach. Tieto stromy boli po konzultácii s Odborom životného prostredia mesta Nitry a so Štátnou ochranou prírody Slovenskej Republiky a po vydaní Rozhodnutia o výrube odstránené.

Ďalej sme zredukovali koruny stromov, ktoré zasahovali do chodníkov a do fasád budov školy.

Odstránili sme frézovaním 17 pňov, a tým sme vyrovnali terén po ktorom sa pohybujú naši žiaci.

V mesiaci október plánujeme výsadbu 12 stromov.  O sadenie, polievanie a celkový rast nových mladých stromov sa budú starať žiaci spoločne so svojimi učiteľmi v rámci techniky, pracovného vyučovania a ŠKD.

This entry was posted in Aktuality 2020/21, Fotogaléria 2020/21. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.