Ďakujeme

Posledný júnový deň nebol len posledným dňom pred letnými prázdninami, ale aj posledným dňom v profesionálnom živote našich kolegýň, ktoré výchove  a vzdelávaniu mladých ľudí venovali značnú časť svojho bytia. Obrovské ĎAKUJEME patrí pani učiteľke Danke Kišovej, Valike Vargicovej,  Danke Mudrákovej a pani zástupkyni Ľudke Zemanovej. V ďalšej životnej etape im prajeme veľa zdravia, energie a pohody.

Kolektív ZŠ Benkova 34

This entry was posted in Aktuality 2019/20. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.