Olympiáda v ruskom jazyku

Dňa 3. 12. 2019 sa konala ORUJ – školské kolo. Zúčastnilo sa jej 10 žiakov, ktorí si vyskúšali svoje vedomosti v písomnej aj  v ústnej časti.

Najúspešnejšími sa stali:

Samuel Jozek – 1. miesto

Galbavý Adrián – 2. miesto

Kostolanská Nikol – 3. miesto

Víťazom blahoželáme.

This entry was posted in Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.