Vyhodnotenie súťaže iBOBOR 2019/20

V dňoch 11. – 15. 11. 2019 sa uskutočnila medzinárodná informatická súťaž iBOBOR, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.  Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú, aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže. V roku 2019 sa  stretnutie konalo v Balatonkenese v Maďarsku.

Tento školský rok sa zapojilo na našej škole spolu 406 žiakov z ročníkov 2. – 9., z toho 231 žiakov (57,18 %)  bolo úspešnými riešiteľmi. O tom, koľko žiakov sa zapojilo do tejto súťaže na našej škole v jednotlivých kategóriách  tento školský rok a ako dopadli, hovorí nasledujúca tabuľka:

ZAPOJENOSŤ ŽIAKOV ZŠ BENKOVA

DROBCIBOBRÍKBENJAMÍNKADETSPOLU
Klasické triedy59814957246
Úspešní riešitelia klas. tried38561214120
Triedy VIN46473730160
Úspešní riešitelia VIN tried40421514111
Spolu celá škola1051288687406
Úspešní riešitelia spolu celá škola78982728231

Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže, ďakujeme, úspešným riešiteľom gratulujeme, a tešíme sa spoločne na ďalší ročník súťaže :-)

 

This entry was posted in Aktuality 2010/11, Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.