Škola bez nenávisti

Naša škola je zapojená do projektu MŠVaT v spolupráci s Iuventou: Škola bez nenávisti. Navštívili sme celoslovenské stretnutie koordinátorov so zložkami spolupráce s mládežou a európskym splnomocnencom pre ľudské práva. Vo workshopoch sme získali nové vedomosti, ktoré budeme aplikovať v práci s našimi žiakmi.

 

This entry was posted in Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.