Európsky deň jazykov 2019

Dňa 27. 9. 2019 sa žiaci piateho až deviateho ročníka už tradične zapojili do aktivít pri príležitosti Európskeho dňa jazykov.  Zatiaľ čo žiaci v triedach usilovne pracovali na plagáte o vyžrebovanej krajine, ich spolužiaci súťažili v telocvični v jazykovej štafete. Mnohí ukázali vynikajúce vedomosti o krajinách a jazykoch Európskej únie. Na záver dňa vybraní reprezentanti triedy odprezentovali svoj plagát. Všetky prezentácie boli na vysokej úrovni,  za čo zúčastneným patrí obrovská pochvala.

Žiaci súťažili v dvoch kategóriách (1. kat. – 5.+6. roč., 2. kat. – 7.+8.+9. roč.). V prvej kategórii zvíťazili žiaci VI.A, druhé miesto obsadili žiaci V.C a na treťom mieste skončili žiaci VI.C. V druhej kategórii zvíťazili žiaci VII.C, na druhom mieste sa umiestnili deviataci a tretie miesto obsadili žiaci VIII.B.

Výstavu projektov si môžete pozrieť na chodbe na prvom poschodí.

Všetkým ďakujeme za aktívnu účasť a tešíme sa na Európsky deň jazykov 2020.

This entry was posted in Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.