Škola bez nenávisti

ZŠ Benkova je zapojená do projektu Ministerstva školstva v spolupráci s Iuventou : Škola bez nenávisti. 6.C mala teambuildingové aktivity na zlepšenie klímy triedy. Prežili sme príjemné a podnetné hodiny a dúfame v zlepšenie spolupráce v triede.

This entry was posted in Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.