Deň narcisov

Poďakovanie za zbierku!
Už po 10.krát sa pri príležitosti Dňa narcisov uskutočnila na našej škole zbierka pre onkologických pacientov a ich rodiny. Podarilo sa vyzbierať krásnu sumu

460,18 eur.

Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí akoukoľvek čiastkou podporili túto humánnu akciu. Zvlášť ďakujeme ŽP – p. učiteľke Mandalikovej a žiačkam Sarke Hanusovej a Danielke Vančovej, ktoré s radosťou pripínali kvietok narcisu všetkým ochotným a štedrým darcom. Tešíme sa, že sme stále viac empatickí a súcitní k tým, ktorí potrebujú našu pomoc.

a podporu. Dôkazom toho je skutočnosť, že vyzbieraná suma pre chorých sa každoročne zvyšuje.

“Veľmi pekne vám ďakujeme a vysoko si vážime prístup vašej školy k tejto humánnej akcii a uisťujeme vás, že každý peňažný dar, získaný zbierkou, prispeje k boju proti tomuto zákernému ochoreniu“ – vedúca pobočky LPR Nitra

This entry was posted in Aktuality 2018/19, Fotogaléria 2018/19. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.