Exkurzia do Arboréta Tesárske Mlyňany

Exkurzie do Arboréta Mlyňany SAV  Vieska nad Žitavou pre 6. ročník sa konali v dvoch termínoch, a to dňa 13. 5. 2019 sa zúčastnili žiaci 6. B a 6. D triedy a dňa 14. 5. 2019 sa zúčastnili žiaci 6. A  a  6. C triedy. Aj keď počasie mohlo byť priaznivejšie,  exkurzia sa uskutočnila  podľa programu. Žiaci sa pod dozorom pedagógov  zúčastnili vzdelávacej aktivity, ktorú pripravuje arborétum pre žiakov ZŠ – zúčastnili sa výučbového programu, ktorý pozostával z počítačovej učebne, tvorivej dielne ako aj prehliadky arboréta so sprievodkyňou s odborným výkladom. Cieľom exkurzie bolo spoznať tento krásny prírodný chránený areál neďaleko  Nitry s množstvom vždyzelených prevažne cudzokrajných druhov drevín, ktoré pochádzajú z rôznych končín našej Zeme, ako aj  históriu jeho vzniku a tiež  budovať  pozitívny vzťah detí  k prírode. Niektorí žiaci prekvapili svojich blízkych kúpou rôznych rastliniek z predajne okrasných drevín.

This entry was posted in Aktuality 2018/19, Fotogaléria 2018/19. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.