PUŠKINOV PAMATNÍK

Opäť sa na našej škole uskutočnilo Mestské kolo recitačnej súťaže PUŠKINOV PAMATNÍK v poézii a próze, dňa 10.4.2018. Zúčastnilo sa na ňom 8 detí z piatich Základých škôl mesta Nitry.

Umiestnenie žiakov:

Poézia:

  1. miesto Tamara Rondová /ZŠ Benkova/
  2. miesto Ema Holková /ZŠ Benkova/, Natália Kopecká /ZŠ Beethovenova/
  3. miesto Ema Matulová /ZŠ Nábrežie mládeže/

Próza:

  1. miesto Anna Berestecká /ZŠ Tulipánova/
  2. miesto Marja Kukučka /ZŠ Beethovenova/
  3. miesto Tomáš Olvecký /ZŠ kráľa Svätopluka/, Nina Bobčeková /ZŠ kráľa Svätopluka/

Víťazom blahoželáme!

This entry was posted in Aktuality 2017/18, Fotogaléria 2017/18. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.