Exkurzie v OLO centre

V mesiaci marec a apríl sa žiaci 5.ročníka (5.T,5.U, 5.C, 5.D) zúčastnili exkurzie v bratislavskej Spaľovni odpadu vo Vlčom hrdle, kde sa dozvedeli množstvo zaujímavých a užitočných informácií o ekologickom nakladaní s odpadom. Žiaci sa zaujímavou a interaktívnou formou zoznámili s tým, ako sa odpad správne triedi a čo všetko sa deje s odpadom od jeho vhodenia do zbernej nádoby / kontajnera, cez triedenie až po energetické využitie. Súčasťou návštevy bola aj prehliadka spaľovne spojená s odborným výkladom.

This entry was posted in Aktuality 2017/18, Fotogaléria 2017/18. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.