Sviatosť birmovania

Dňa 21.04. 2018 prijali naši deviataci, ktorí navštevujú náboženskú výchovu Sviatosť birmovania z rúk otca Mons. Petra Brodeka – generálneho vikára. Tešíme sa z udelených darov Ducha svätého a prajeme veľa Božích milostí na ďalšej duchovnej ceste.

This entry was posted in Aktuality 2017/18, Fotogaléria 2017/18. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.