Obrátená hodina – žiak v úlohe učiteľa

Žiaci v 5. T a 5. U  sa na hodinách literatúry zoznamovali s ľudovými piesňami. Prechádzali  zákutiami našej ľudovej slovesnosti a všetkým tým, čo nás spája s našimi babičkami, prastarými mamami.

Na otvorenie tejto témy sme oslovili JAKUBA MLADÉHO, žiaka 7. U triedy, aby nás uviedol do krás nášho folklorizmu, ľudových tradícií a zvykov. Jakub sa vo svojom voľnom čase venuje tejto oblasti, a preto sme ho požiadali, aby si na chvíľu skúsil rolu učiteľa práve v týchto triedach. Čerešničkou na torte bola jeho hra na slovenskom ľudovom hudobnom nástroji – fujare. Hre sa venuje sám, bez akéhokoľvek vedenia pedagógom. (Mimochodom, viete o tom, že fujaru zaradila organizácia UNESCO do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva ľudstva?)

Na takýchto žiakov sme veľmi hrdí a veríme, že našim tradíciám sa bude venovať čím ďalej tým viac detí.

Pokiaľ vás rola učiteľa zaujala, ponúknite svoje vedomosti a postavte sa pred žiakov s úmyslom odovzdať im niečo zo svojich schopností.

(Video spracovali žiaci 7. T – Oliver Petrovič a Marek Lysičan)

VIDEO

This entry was posted in Aktuality 2017/18. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.