STORY – školské kolo

Dňa 9. marca 2017 sa na našej škole  uskutočnilo  školské kolo jazykovej súťaže v prednese poézie a prózy v cudzích jazykoch   „STORY“. Žiaci sa venovali prednesu poézie a prózy v anglickom, nemeckom  a v ruskom jazyku.

V školskom kole najlepšie uspeli :

Anglický jazyk:

1. kategória  – Nela Brestenská 3. U
2. kategória – Ema Ilavská 5. U
3. kategória – Lea Valentová 8. T

Nemecký jazyk:

1. kategória – Ema Ilavská 5. U
2. kategória –  Nina Pizúrová 7. T
3. kategória – Alexandra Danišová 9. B

Ruský jazyk:

2. kategória  – Ema Holková 7. C

Títo žiaci  postúpili do okresného kola súťaže „STORY“.
Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole súťaže.

This entry was posted in Aktuality 2016/17. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.