VÝTVARNÁ SÚŤAŽ „VESMÍR OČAMI DETÍ“

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove (SÚH) vyhlásila XXXII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže, ktorú v okresoch Nitre, Šaľa, Zlaté Moravce organizovalo Krajské osvetové stredisko v Nitre v spolupráci s Kultúrnym strediskom Večierka Šaľa a CVČ Zlaté Moravce.

Najlepšie výtvarné práce z okresných kôl postupujú na celoslovenské kolo súťaže, ktoré organizuje SUH v Hurbanove.

Do celoslovenského kola postúpili aj práce našich žiačok pod vedením pani učiteľky Kochanovej a Folkmanovej.

V 2.kategórii postúpila výtvarná práca, ktorú namaľovala EMA OBICKÁ. V 3. kategórii postúpila práca LENKY ĎURČOVEJ.

This entry was posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.