Festival vedy a techniky – AMAVET

10. 11 – 12. 11. 2016 sa v INCHEBE v Bratislave uskutočnilo národné kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET – Asociácia mládeže, vedy a techniky 2016. Súťaž je určená pre žiakov ZŠ a SŠ a je zameraná na prírodovedné predmety. ZŠ Benkova mala zastúpenie v kategórii INFORMATIKA A POČÍTAČOVÉ INŽINIERSTVO. Na súťaži bolo prezentovaných 84 projektov. Marek Žarnovičan a Martin Lakatoš z triedy 7.T  s projektom Modelovanie 3D objektov v programe Google SketchUP získali 2. miesto v kategórii CENA ÚČASTNÍKA. Ďakujeme Vám za podporu a posielanie hlasov.

This entry was posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.