Arborétum

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku dňa 11. 11. 2016 sa žiaci 8. A, 8. B a 8. U triedy zúčastnili vzdelávacích  aktivít, ktoré usporiadal Ústav ekológie lesa SAV, detašované pracovisko Arborétum Mlyňany SAV. Žiaci videli ukážky rôznych techník rozmnožovania rastlín, predstavenie výskumných aktivít Oddelenia dendrobiológie  spojených s ukážkami laboratórnej techniky a jednoduchých experimentálnych metód pracoviska. So záujmom sledovali najmä prednášku zameranú na prezentáciu zbierok Arboréta Mlyňany – Spoznaj Naj… Arboréta. Súčasťou programu bola aj exkurzia po náučných chodníkoch Arboréta Mlyňany pod vedením odbornej sprievodkyne.

This entry was posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.