Návšteva z Oxford University Press

Krátko pred jesennými prázdninami na našu školu zavítali zástupkyne vydavateľstva Oxford University Press z Veľkej Británie Katharine Eastham (publisher), Jenny Woodman (assistant marketing manager), Elzbieta Rudniak (market development manager) a Mgr. Gabriela Hroššová (ELT consultant). Cieľom ich návštevy na Slovensku bolo monitorovať používanie učebníc anglického jazyka zo série Project 4th Edition vo výchovno – vzdelávacom procese na troch slovenských školách a získať spätnú väzbu od učiteľov i detí, ktorí tieto učebnice používajú.

Hostia sa zúčastnili priamo na vyučovaní – konkrétne v 6. A triede, kde vyučovaciu hodinu viedla Mgr. Miriam Bartová a v 7. T triede s Mgr. Evou Berešovou. Siedmaci zároveň absolvovali krátku besedu, počas ktorej mali možnosť dozvedieť sa viac o tvorbe učebníc aj o našich hosťoch.

Sme hrdí, že jednou z vybraných škôl, ktoré navštívili bola aj naša ZŠ Benkova 34.

This entry was posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.