Medzinárodná výtvarná súťaž „Radosť Európy 2016“

V medzinárodnej výtvarnej súťaži v Srbsku v Belehrade ,, Radosť Európy 2016 „, ktorá sa konala v júni 2016, sme mali ocenených žiakov : Timea Fekete z 1.T (2.T) , pripravujúci pedagóg – Mgr. Zuzana Zaujecová a žiak Sebastián Slovák z 5.A (6.A), pripravujúci pedagóg – Mgr. Dagmar Kochanová.

Uvedeným žiakom srdečne blahoželáme :-)

This entry was posted in Aktuality 2016/17. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.