Európsky deň jazykov 2016

26. septembra sme si na našej škole opäť pripomenuli Európsky deň jazykov a pripojili sme sa k tisícom Európanov, ktorí rôznymi aktivitami podporujú výučbu jazykov a rozvoj  multikultúrneho európskeho prostredia.

Žiaci 2. stupňa  počas dňa pracovali v dvoch sekciách. V kmeňových triedach pripravovali pod vedením triednych učiteľov projekty o európskych krajinách – témou tohtoročných projektov boli „vynálezy a slávne osobnosti“ vybranej krajiny EÚ a zároveň sa zástupcovia tried striedali v tvorivých dielňach, ktoré viedli učitelia cudzích jazykov a slovenčiny. Vrcholom podujatia bolo otvorenie výstavy projektov a odovzdanie certifikátov všetkým zúčastneným triedam za prítomnosti riaditeľky školy.

Na záver s radosťou konštatujeme, že Európsky deň jazykov 2016  na ZŠ Benkova 34  vôbec nebol dňom, keď sa neučilo.  Európsky deň jazykov sa stal  dňom, kedy sa v praxi rozvíjali  medzipredmetové vzťahy a deti sa zážitkovou formou učili nielen jazyky ale aj dejepis, geografiu, biológiu i občiansku náuku.

Ďakujeme učiteľom, ktorí v tvorivých dielňach pripravili rôznorodé aktivity, triednym učiteľom, ktorí aktívne pomohli pri tvorbe projektov, vedeniu školy za podporu a Žiackemu parlamentu za pomoc pri organizácii podujatia.

This entry was posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.