Vyhodnotenie súťaží v programovaní

Už tradične sme na konci školského roka vyhodnotili súťaže v programovaní a odovzdali našim programátorom diplomy. Aj tento rok boli úspešní, blahoželáme im a želáme veľa ďalších programátorských úspechov :-)

Boli vyhodnotené tieto súťaže:

Creative Baltie 2015

BALTIE 2016:

This entry was posted in Aktuality 2015/16. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.