Rozlúčka deviatakov

Školský rok 2015/2016 bol najťažší, ale aj najkrajší pre našich deviatakov, ktorí sa so školou lúčili 29.6.2016. Želáme im na novej ceste životom veľa zdravia, šťastia, lásky, aby boli vždy milovaní a nikdy nezostali sami.

Ďakujeme, že ste boli s nami.  :-)

Video

This entry was posted in Aktuality 2015/16. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.