Výtvarná súťaž „Komenský a my“

Vivien Formelová z III. C zabodovala na celoslovenskej výtvarnej súťaži: „Komenský a my“, téma: „Mesto v prírode a príroda v meste“ – získala 2. miesto. Blahoželáme!

20160421_105305

This entry was posted in Aktuality 2015/16. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.