STORY 2016 – okresné kolo

Dňa 4. marca 2016 sa na našej škole  uskutočnilo  školské kolo jazykovej súťaže v prednese poézie a prózy v cudzích jazykoch “ STORY“. Žiaci sa venovali prednesu poézie a prózy v anglickom, nemeckom  a v ruskom jazyku.

Výsledky školského kola

Výsledky okresného kola jazykovej súťaže v prednese poézie a prózy „STORY“ :

Anglický jazyk:

1. kategória – Ema Ilavská – 4. U – 2. miesto
2. kategória – Jasmína Patrícia Reid 6. T – 2. miesto

Nemecký jazyk:

2. kategória – Jasmína Patrícia Reid 6. T – 1. miesto
3. kategória – Carolina  Julianna Reid 9. T – 1. miesto

Ruský jazyk:     1. kategória  – Natália Balúnová 7. B – 2. miesto

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.

 

This entry was posted in Aktuality 2015/16. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.