61. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín

Benkova opäť bodovala.  Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili celoslovenskej súťaže v prednese prózy a poézie Hviezdoslavov Kubín. Z 55 detí, ktoré bojovali o postup v školskom kole, odborná porota vybrala 6 najlepších recitátorov, ktorí postúpili do obvodového kola.

Víťazmi sa stali:

Rebeka Tydorová a Lea Valentová v III. kategórii (obe zo VII.T),

Simona Horičková (VI.T) a Dávid Valent (V.T) v II. kategórii

a Ema Ilavská (IV. U) a Andrej Špaček (IV.T) v I. kategórii.

Že sa pani učiteľky v porote nepomýlili a vybrali naozaj dobre, potvrdila aj výsledková listina z tohto kola. Všetci naši súťažiaci obhájili  umiestnenia a spomedzi 26 nitrianskych škôl a gymnázií vybrala nezávislá odborná porota obvodového kola práve našich žiakov, aby bojovali ďalej.

Do okresného kola postúpili:

Ema Ilavská , Andrej Špaček, Simonka Horičková aj Lea Valentová.

Dávid Valent skončil na 2. mieste a Rebeka Tydorová na 3. mieste.

Aj v tomto kole deti prejavili veľkú bojovnosť, odovzdali zo seba to najlepšie  a na všetkých sme veľmi hrdí. V obrovskej konkurencii obstáli výborne a domov si odniesli skúsenosti, ktoré ich v ďalšom školskom roku posunú o stupienok vyššie.

Ema Ilavská v kategórii próza získala 3. miesto

a Simonka Horičková  rovnakov kategórii próza získala čestné uznanie.

Všetkým deťom ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a tešíme sa na ďalšie ročníky obľúbenej recitačnej súťaže.

This entry was posted in Aktuality 2015/16. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.