Deň narcisov

15. apríla 2016 sa uskutočnil na našom Slovensku 20. ročník Dňa narcisov, jedinej verejno – prospešnej finančnej zbierky, z ktorej môže Liga proti rakovine podporovať onkologických pacientov a ich rodiny. Na  našej škole sa konala zbierka  už po 7. krát  a s radosťou  sa jej zhostil aj tentokrát žiacky parlament, menovite žiaci Dušan Damborský, Timotej Černák a Filip Kittler. Finančné prostriedky, ktoré sme vyzbierali  od žiakov a zamestnancov školy, pre  ťažko chorých  pacientov, boli v krásnej – doteraz najvyššej sume

279, 40 eur.

Aj keď sa šikovným a vynaliezavým chlapcom z 9.T  rýchlo minuli narcisky, ktoré boli  odmenou pre každého, kto prispel  do pokladničky,  ponúkli ako náhradu za  symbolický kvietok  živý kvet tulipánu. Všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky ďakuje  koordinátorka  a spoluorganizátorka LPR E. Levická.

 

This entry was posted in Aktuality 2015/16. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.