ZŠ Benkova zakúpila pre žiakov vzdelávací portál

Naucsaviac.sk – vzdelávací portál pre žiakov
Tento portál prináša pre žiakov moderný spôsob vypracovávania úloh zadaných učiteľom. Práca s úlohami sa pre nich stáva zábavnou a motivujúcou k dosahovaniu čo najlepších výsledkov. Po zadaní príslušného mena, priezviska a kódu  na stránke naucsaviac.sk si žiaci nájdu digitálny obsah niektorých predmetov. Nachádzajú sa tu animácie, pokusy, hry, učebné materiály, cvičenia – poväčšine podľa učebných osnov.

This entry was posted in Aktuality 2011/12. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.