Žiaci ZŠ Benkova sa zapojili do projektov EKOFOND a ŠKOLY PRE BUDÚCNOSŤ

Cieľom projektu  bolo vytvoriť webstránku venovanú fyzike fyzika.onlinetrieda.sk.
Žiaci vytvorili dostupné prezentácie, pokusy, online poznámky, video ukážky z rôznych oblastí fyziky.Našou úlohou bolo ďalej znížiť spotrebu úžitkovej vody a tým aj finančné náklady školy za energie. Zamerali sme sa na sociálne zariadenia, kde sme pomocou vylepšenia regulácie znížili spotrebu vody pri použití wc z 6 litrov na 4 litre.

Ďalším cieľom bolo znížiť náklady na teplo a  zistiť, či termostatická hlavica radiátorov fungujú správne. Ďalej sme zisťovali, koľko percent energie by sme na škole ušetrili, ak by sa termostatické hlavice v budove používali na reguláciu tepla. Žiaci v projekte šetrili elekt. energiu a životné prostredie.Vypracované projekty boli vybraté Nadáciou Orange a finančne podporené a sú prihlásené do rôznych súťaží.

This entry was posted in Aktuality 2011/12. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.