ZŠ Benkova sa stala informačným centrom digitalizácie škôl

Informačné centrum digitalizácie škôl /ICDS/ sú vybrané základné a stredné školy na celom Slovensku, ktoré predstavujú ukážkové školy digitalizácie vzdelávacieho procesu. Cieľom ICDS je informovať ďalšie školy v regióne o zavádzaní a používaní komplexného riešenia pre výučbu, ktoré prináša školám spoločnosť AGEMSOFT, a.s. v spolupráci s nakladateľstvom Dr. Josef Raabe Slovensko. Spolupráca ICDS je súčasťou Programu podpory digitalizácie škôl, v rámci ktorého je školám poskytovaná pomoc pri vyhľadávaní finančných zdrojov za účelom zavádzania moderných metód do vyučovacieho procesu.

This entry was posted in Aktuality 2011/12. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.