Výprava nádeje – Vedomostný kvíz

Sprievodným projektom celoslovenskej súťaže Výprava nádeje je Vedomostný kvíz, ktorý je určený pre žiakov.

Vedomostné kvízy prebiehajú na stránke projektu www.vypravanadeje.sk v termíne 16. apríla až 13. mája 2012. Sú rozdelené na 4 kolá, v každom je 10 otázok z encyklopédie Univerzum A-Ž.

Po každom týždni sa vyhodnotia kvízy a vyhlásia sa vždy dvaja víťazi za každý týždeň. Pri dosiahnutí najvyššieho počtu 100 bodov sa dvaja víťazi zvolia metódou náhodného výberu. Celkovo bude 8 víťazov, ktorí získajú WOOKY tablety.

Absolútnym víťazom Vedomostných kvízov sa stane hráč, ktorý nahrá najviac bodov za všetky štyri kolá. Pri rovnosti bodov u viacerých hráčov sa absolútny víťaz zvolí metódou náhodného výberu. Absolútny víťaz získa notebook.

Veríme, že sa do kvízov zapojí čo najviac žiakov našej školy. Veľa šťastia v súťažení!

This entry was posted in Aktuality 2011/12. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.