Výprava nádeje – zber papiera

Dňa 16. 4. 2012 bol zber papiera na našej škole ukončený. Dva kontajnery, vrchovato naložené, odviezli Zberné suroviny. No zber papiera v rámci „Výpravy nádeje“ sa ešte neskončil, pokračuje až do 31. 5. 2012.

Každá osoba môže individuálne doviezť papier  priamo do príslušného závodu Zberné suroviny v rámci celého Slovenska (Nitra – zberový dvor v Mlynárciach alebo na Kyneku). Osoba, ktorá zberový papier privezie, preukáže sa identifikačným kódom účastníka –školy ( ZŠ Benkova 34, Nitra, kód: VN 924). Surovina sa odváži, zaeviduje podľa kódu školy a obsluha v závode vydá príslušné potvrdenie, ktoré žiak odovzdá v škole.

V prípade zvýšeného záujmu o zber papiera je škola pripravená zabezpečiť opätovne veľkokapacitný kontajner.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa  aktívne zapojili do zberu papiera a podporili našu školu v súťaži „Výprava nádeje“.

This entry was posted in Aktuality 2011/12. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.