Baltík 2007 – celoslovenské kolo

V dňoch 20.-22. 4. 2007 sa na ZŠ Postupimská v Košiciach uskutočnilo celoslovenské kolo programátorskej súťaže Baltík 2007. Súťažili tímy alebo jednotlivci, ktorí postúpili z krajských kôl. Súťažilo sa v po prvýkrát v troch kategóriách – v kategórii A (ročník 1.-5.), v kategórii B (ročník 6.-9.) a v kategórii C (žiaci stredných škôl). Naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky. Umiestnenie našich terajších aj bývalých žiakov:

v kategórii A (ročník 1.-5.)

  • 2. miestotím MSM (Michal Bali 5.T, Martin Prochászka 5.T) – postup do medzinárodného finále
  • 3. miestoAlexandra Žilková (donedávna naša žiačka a členka tímu MSM, od tohto šk. roku žiačka ŠMNDaG v Bratislave) – postup do medzinárodného finále
  • 5. miestoRoman Kluvanec (4. T) – postup do medzinárodného finále
  • 16. miestotím J + L (Jonáš Jánsky a Lucka Šebová, 3. T)
  • 19. miestoRadko Bernáth (4. T)

v kategórii C (stredné školy)

  • 1. miestoOndrej Galbavý (do min. šk. roku žiak našej školy) – postup do medzinárodného finále

Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

Výsledková listina

This entry was posted in Baltík 2006/07 and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.