Baltík 2007 – krajské kolo

Dňa 29. marca 2007 sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnilo krajské kolo programátorskej súťaže Baltík 2007. Súťažili tímy alebo jednotlivci z krajov Nitrianskeho, Bratislavského a Trnavského. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – v kategórii A (ročník 1.-5.) a v kategórii B (ročník 6.-9.). V tom istom čase sa konali ďalšie dve krajské kolá (v Ružomberku a vo Svidníku). Najlepšie tímy z oboch kategórií postúpili do celoslovenského finále (26.-28.4.2007 Košice), Naši žiaci sa umiestnili vynikajúco:

v kategórii A (ročník 1.-5.)

  • 1. miestotím MSM (Michal Bali 5.T, Martin Prochászka 5.T) – postup do celoslov. finále
  • 2. miestoRoman Kluvanec, 4.T – postup do celoslov. finále
  • 5. miestoAlexandra Žilková – postup do celoslov. finále – Saška (donedávna naša žiačka a členka nášho úspešného tímu MSM) od tohto šk. roku býva v Bratislave, preto už súťaží za ŠMNDaG Bratislava
  • 6. miestotím J+L (Jonáš Jánsky a Lucka Šebová, 3.T) – postup do celoslov. finále

v kategórii B (ročník 6.-9.)

  • 8. miestoMirka Kukučková, 7.T
  • 10. miestoPeter Ďurík, 7.T
  • 13. miestoSlávka Kukučková, 6.T

Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

Výsledková listina krajského kola

This entry was posted in Baltík 2006/07 and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.