Baltík 2007 – medzinárodné kolo

V dňoch 7. – 9. 6. 2007 sa v priestoroch ZŠ Špičák v Českej Lípe uskutočnilo medzinárodné kolo programátorskej súťaže Baltík 2007. Ubytovanie bolo zaistené v rekreačnom stredisku Jiskřička v obci Sloup v Čechách. Súťažili tímy alebo jednotlivci, ktorí postúpili z celoštátnych kôl Čiech a Slovenska. Súťažilo sa v troch kategóriách – v kategórii A (ročník 1.-5.), v kategórii B (ročník 6.-9.) a v kategórii C (stredné školy). Naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky. Umiestnenie našich žiakov:

v kategórii A (ročník 1.-5.)

  • 3. miestotím MSM (Michal Bali 5.T, Martin Prochászka 5.T)
  • 4. miestoRoman Kluvanec (4. T)
  • 5. miestoAlexandra Žilková (donedávna naša žiačka a členka tímu MSM, teraz žiačka ŠMNDaG v Bratislave)

v kategórii C (stredné školy)

  • 2. miestoOndrej Galbavý (do minulého šk. roku náš žiak)

Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

Výsledková listina

This entry was posted in Baltík 2006/07 and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.