Úspechy 2018/19 – informatika

iBobor 2018

Junior Internet 2019

Medzinárodná programátorská súťaž Baltie 2019 – 17. ročník