Baltie 2019 – medzinárodné finále

Medzinárodné finále sa uskutočnilo 8. 6. 2019. Súťažilo sa naraz vo viacerých súťažných miestach v Česku, Poľsku a Slovensku. Na Slovensku boli dve súťažné miesta, v Košiciach a Pustých Úľanoch. Naši žiaci súťažili na ZŠ v Pustých Úľanoch, kde súťažila väčšina súťažiacich zo Slovenska. Výsledky boli zoradené  medzinárodne a za jednotlivé štáty (národné rebríčky).

Zúčastnilo sa 16 našich žiakov, z toho 3 v kategórii A,  11 v kategórii B a  2  v kategórii C. Naši žiaci dosiahli veľmi dobré umiestnenia, hlavne v rámci Slovenska. V kategórii B dokonca získali 1. a 2. miesto na Slovensku.

Výsledky našich žiakov v kategórii A (0. – 3. ročník):

Poradie

Súťažiaci Kat. Trieda
SR medzinárodne
8. 25. Samuel Malenčík A 3. B
9. 27. Martin Krajanec A 2. T
10. 29. Emil Gašperan A 3. T

V kategórii A súťažilo celkovo 55 žiakov.

Výsledky našich žiakov v kategórii B (4. – 6. ročník):

Poradie Súťažiaci Kat. Trieda
SR medzinárodne
1. 28. Šimon Olejník B 6. T
2. 38. Rudolf Tomáš Zach B 6. T
7. 89. Richard Jonáš Zach B 5. U
8. 91. Timotej Michalík B 4. U
14. 115. Sebastián Štancel B 6. T
18. 150. Lukáš Martiš B 5. B
21. 160. Peter Ožvalda B 5. B
22. 170. Simon Joanidis B 4. T
23. 172. Samuel Dunay B 6. C
24. 177. Filip Hrnčár B 4. D
26. 192. Ján Hruškovič B 5. T

V kategórii B súťažilo celkovo 235 žiakov.

Výsledky našich žiakov kategórii C (7. – 9. ročník):

Poradie Súťažiaci Kat. Trieda
SR medzinárodne
5. 81. Lukáš Kubis C 8. T
15. 149. Gregor Mihalovič C 8. U

V kategórii C súťažilo celkovo 210 žiakov.