Category Archives: Fotogaléria 2017/18

Biologická olympiáda

Dňa 23. 5. 2018  sa v CVČ Domino v Nitre uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie F (5. ročník). Našu školu reprezentovalo 5 členné družstvo pod názvom BOBRY v zložení : Matej Garai 5.T, Jakub Gerši 5.T, Rafael Hanus 5.B, Petra Bullová 5.T a Radka Želonková 5.T. Žiaci získali výborné 2. miesto. Blahoželáme a ďakujeme […]

Also posted in Aktuality 2017/18 | Comments closed

Exkurzia v Trnave

So žiakmi 6. ročníka sme sa 9. mája 2018 zúčastnili exkurzie v Trnave. Navštívili sme Baziliku sv. Mikuláša, mestské hradby, radnicu s väzením, kostnicu a vystúpili sme na Mestskú vežu, odkiaľ bol prekrásny výhľad na celé okolie. Domov sme sa vrátili unavevní, ale spokojní, plní zážitkov a nových informácií.  

Also posted in Aktuality 2017/18 | Comments closed

Prvé sväté prijímanie

Deň 13. máj bol veľkým a sviatočným dňom pre našich tretiakov navštevujúcich náboženskú výchovu. Prvýkrát mohli prijať Pána Ježiša do svojho srdca pri slávnosti Prvého svätého prijímania. Tešíme sa s nimi a prajeme veľa Božích milostí do ďalších dní.  

Also posted in Aktuality 2017/18 | Comments closed

Víťazi v celoslovenskej výtvarnej súťaži ,,Komenský a my 2018 „

Dňa 17. 5. 2018 sa konalo na UKF v Nitre slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej  prestížnej výtvarnej súťaže ,,Komenský a my 2018 „. Znova sme sa umiestnili na prvých miestach .  V kategórii 3. – 4. roč. získala 1. miesto Kristína Chvojková zo 4.T pod vedením p.uč. Bajtošovej. V kategórii 5. – 6. roč. získala 1. miesto Gabriela […]

Also posted in Aktuality 2017/18 | Comments closed

SONG

Dňa 16. 5. 2018 sa v CVČ Domino v Nitre konalo okresné kolo súťaže v speve piesní v anglickom jazyku SONG. Naša škola sa do tejto súťaže zapojila v štyroch kategóriách. V I. kategórii sólo spev, nás úspešne reprezentovala Lívia Brunclíková z  III.T triedy. S piesňou „I Have A Dream“  si vyspievala 3.miesto. V I. kategórii skupinový spev, sme […]

Also posted in Aktuality 2017/18 | Comments closed

Deň, kedy sa mlčalo …

10. mája 2018 sa na našej škole v spolupráci s neziskovou organizáciou Post Bellum SK uskutočnil dejepisný zážitkový workshop pre žiakov 9. ročníka na tému premeny slovenskej dediny počas kolektivizácie. Žiaci sa v rámci tvorivej dielne dostali do oravskej dedinky Mútne a na chvíľu sa stali jej obyvateľmi. Nešlo o žiadne fiktívne osoby, ale o konkrétnych ľudí, ktorí skutočne žili […]

Also posted in Aktuality 2017/18 | Comments closed