Deň, kedy sa mlčalo …

10. mája 2018 sa na našej škole v spolupráci s neziskovou organizáciou Post Bellum SK uskutočnil dejepisný zážitkový workshop pre žiakov 9. ročníka na tému premeny slovenskej dediny počas kolektivizácie. Žiaci sa v rámci tvorivej dielne dostali do oravskej dedinky Mútne a na chvíľu sa stali jej obyvateľmi. Nešlo o žiadne fiktívne osoby, ale o konkrétnych ľudí, ktorí skutočne žili a ich príbehy sú zachytené v archíve Memory of Nations (Pamäť národa). V čase sa presunuli do polovice minulého storočia – zažili voľby v roku 1948, znárodňovanie, rozhodovanie, či pomôcť tým, ktorým hrozí vysťahovanie, alebo sa prispôsobiť situácii a spoločenským pomerom. Workshop nastolil otázku, či je správne odstraňovať nespravodlivosť tak, že sa istej skupine ľudí vezmú základné práva, majetok, sloboda či dokonca život. Aj vďaka týmto aktivitám si naši žiaci mohli uvedomiť, že za každým slovom, pojmom sú skrytí reálni ľudia so svojimi životnými príbehmi a osudmi.

 

This entry was posted in Aktuality 2017/18, Fotogaléria 2017/18. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.