Návšteva v papierničke Petrus

V rámci občianskej náuky a znižovania informačnej nerovnosti sme 14. 10. 2016 so žiakmi 8. ročníkov navštívili ručnú výrobu papiera v papierničke PETRUS v Prietrži pri Senici. Žiaci si sami vyskúšali ako sa vyrába papier a tiež sa dozvedeli o histórii a vzniku papiera. Odniesli si veľa pekných zážitkov.

This entry was posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.