Category Archives: Aktuality 2015/16

Exkurzia – Dolná Krupá, Trnava

Dňa 8. 12. sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili exkurzie do kaštieľa v Dolnej Krupej, v ktorom sídli hudobné múzeum. Vedľa kaštieľa sa nachádza barokový domček záhradníka, tzv. Beethovenov pavilón s expozíciou Hudobného múzea zachytávajúcou život a dielo Ludwiga van Beethovena, ktorý Dolnú Krupú niekoľkokrát navštívil. Naša exkurzia pokračovala v Trnave, kde žiaci navštívili baziliku sv. Mikuláša a vedľa nej […]

Posted in Aktuality 2015/16 | Comments closed

Zber papiera – jeseň 2015

Tohtoročné jesenné zachraňovanie stromov – zber papiera nám prinieslo veľmi pekné výsledky. Všetci žiaci spolu vyzbierali 15 964 kg papiera, čo je len o 42 kg menej ako v jarnom zbere minulý školský rok. Keď hovoríme o stromoch – podarilo sa nám zachrániť 128 stromov! V rámci tried boli najšikovnejší „záchranári“ 1. C (odovzdaných 1151 kg papiera – 9 […]

Posted in Aktuality 2015/16 | Comments closed

Creative Baltie 2015

Medzinárodná tvorivá súťaž v programovaní. Medzinárodné finále sa uskutočnilo 28. 11. 2015 už tradične v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií VUT v Brne. Z našej školy sa súťaže zúčastnil tím LD positive v zložení Lea Valentová (7. T) a Dávid Valent (5. T). Na svojom súťažnom programe Baltionare tvrdo pracovali už od leta a […]

Posted in Aktuality 2015/16 | Comments closed

Misijné sestry

Dňa 5. 11. 2015 sa naši žiaci – siedmaci, ktorí navštevujú náboženskú výchovu, zúčastnili exkurzie v kláštore misijných sestier v Ivanke pri Nitre. Okrem toho, že mohli nazrieť do ich života, si vypočuli aj zážitky, ktoré sestry zažili počas svojich misií.  

Posted in Aktuality 2015/16 | Comments closed

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 26. 11. 2015 sa v škole konala olympiáda v anglickom jazyku, ktorej sa  zúčastnilo  43 žiakov. Žiaci súťažili v dvoch kategóriach. Víťazmi sa stali L. Radoševič v kategórii 1A a M. Koreň v kategórii 1B. Blahoželáme a držíme palce v obvodnom kole.  

Posted in Aktuality 2015/16 | Comments closed

EnglishOne

EnglishOne je súčasťou Národného projektu „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“, ktorého cieľom je zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka. Projekt ponúka učiteľom nové metódy a nástroje ako jednoducho zatraktívniť hodiny angličtiny. Vďaka projektu sme získali moderné didaktické prostriedky, ktoré sú nadstavbou k existujúcemu portfóliu učebníc anglického jazyka. Nový digitálny obsah žiakom prináša […]

Posted in Aktuality 2015/16 | Comments closed