Zber papiera – jeseň 2015

Tohtoročné jesenné zachraňovanie stromov – zber papiera nám prinieslo veľmi pekné výsledky. Všetci žiaci spolu vyzbierali 15 964 kg papiera, čo je len o 42 kg menej ako v jarnom zbere minulý školský rok. Keď hovoríme o stromoch – podarilo sa nám zachrániť 128 stromov!

V rámci tried boli najšikovnejší „záchranári“ 1. C (odovzdaných 1151 kg papiera – 9 zachránených stromov) na prvom stupni a 5. T (odovzdaných 1205 kg papiera – zachránených 9,5 stromov) na druhom stupni. Obidve triedy získavajú sladkú odmenu – TORTU!

V rámci jednotlivcov sme odmenili prvých 10 najusilovnejších. Poukážku do kníhkupectva v hodnote 20 € si zaslúžia – S. Mráziková 5. T (558 kg), M. Burák 2. A (577 kg), S. Joanidis 1. T (452 kg), T. Ciróková 1. A (342 kg), T. Fekete 1. T (340 kg) a poukážku v hodnote 10 € T. Vágová 6. B (316 kg), D. Minárik 4.D (310 kg), T. Bédiová 4. A (300 kg), S. Bédi 6. C (300 kg), Ch. Bori 5. T (281 kg).

Znovu sa nám podarilo urobiť niečo prospešné! A začína ďalšia práca – odkladáme nepotrebné projekty, písomky, zošity, noviny…všetko „papierové“, čo nám pomôže v jarnom zbere 2016 zachrániť ďalšie stromy!

This entry was posted in Aktuality 2015/16. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.