Category Archives: Aktuality 2011/12

Projekty druhákov

Druhácke detičky vytvorili na hodinu vlastivedy nádherné modely našej školy. Však máme šikovné deti? :-)

Posted in Aktuality 2011/12 | Comments closed

Návšteva z Belgicka

V dňoch 24.-28. 10. 2011 navštívili Nitru zástupcovia z radu pedagógov a študentov z Katolíckej univerzity v Teuvene v Belgicku. Na seminári s témou „ Pedagogická prax študentov“ usporiadanom PF UKF a hosťami sa zúčastnili aj pedagógovia našej školy. Študenti z Belgicka navštívili aj našu školu, kde si pozreli vyučovanie v 1. – 4. ročníku […]

Posted in Aktuality 2011/12 | Comments closed

Medzinárodný deň školských knižníc

24. október 2011 Beseda s p. Máriou Dankovou Pedagogický  dozor: p. Kluchová, p. Tarková, Starší žiaci sa zúčastnili besedy so spisovateľkou. Pani Mária Danková prišla so svojím manželom, ktorý predniesol verše venované Nitre. Žiakov  upútala zaujímavým rozprávaním o histórii nášho mesta. Bola učiteľkou, sprievodkyňou a v súčasnosti je poetkou. Kyticou kvetov poďakovala Kristínka Mináriková p. spisovateľke za jej prácu […]

Posted in Aktuality 2011/12 | Comments closed

Geocaching – workshop

Dňa 14. októbra 2011 sa na Katedre informatiky UKF v Nitre uskutočnil ďalší workshop pre našich žiakov, tentokrát na tému geocaching. Zúčastnili sa ho členovia krúžku programovania. Veľká vďaka patrí odborným asistentkám z Katedry informatiky RNDr. G. Lovászovej, PhD. a PaedDr. V. Palmárovej, PhD, ktoré opäť pripravili pre našich žiakov mimoriadne zaujímavý program na vysokej […]

Posted in Aktuality 2011/12 | Comments closed

Bzince pod Javorinou

5. októbra navštívili naši piataci rodný dom spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej, rod. Ríznerovej. S pani učiteľkami si prezreli Bzince pod Javorinou a pamätník „štvorlístok“ venovaný národnej umelkyni.  Domov si priniesli pekné zážitky a nové vedomosti.  I. Tarková

Posted in Aktuality 2011/12 | Comments closed