Návšteva z Belgicka

V dňoch 24.-28. 10. 2011 navštívili Nitru zástupcovia z radu pedagógov a študentov z Katolíckej univerzity v Teuvene v Belgicku. Na seminári s témou „ Pedagogická prax študentov“ usporiadanom PF UKF a hosťami sa zúčastnili aj pedagógovia našej školy. Študenti z Belgicka navštívili aj našu školu, kde si pozreli vyučovanie v 1. – 4. ročníku VIN a činnosť v školskom klube 1. – 4. ročník klasické triedy.

This entry was posted in Aktuality 2011/12. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.