Medzinárodný deň školských knižníc

24. október 2011

Beseda s p. Máriou Dankovou

Pedagogický  dozor: p. Kluchová, p. Tarková,

Starší žiaci sa zúčastnili besedy so spisovateľkou. Pani Mária Danková prišla so svojím manželom, ktorý predniesol verše venované Nitre. Žiakov  upútala zaujímavým rozprávaním o histórii nášho mesta. Bola učiteľkou, sprievodkyňou a v súčasnosti je poetkou. Kyticou kvetov poďakovala Kristínka Mináriková p. spisovateľke za jej prácu a obohacujúcu besedu.

„ Rozprávková škola.“

Pedagogický dozor: p. Tarková, p. Kolková, p. Barátová

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa  piataci zúčastnili    „Rozprávkovej školy“, ktorú pre nich pripravili p. učiteľky. Priniesli si kostýmy a obľúbené knihy.  Absolvovali prezentáciu o známych spisovateľoch pre deti a mládež, kde si overili svoje vedomosti o knihách. Súťažili v rôznych kategóriách:

a/ Hádaj, kto som… / prezentácia masiek a kostýmov /

b/ Najlepší spisovateľ /žiaci tvorili v skupinkách básne a rozprávky /

c/ Najlepší ilustrátor / k vlastnej tvorbe si nakreslili ilustráciu /

d/ Najlepší detektív  / v časovom limite 10 min. žiaci pátrali po rozprávkach, ktoré boli skryté na rôznych miestach školy /

Odborná porota vyhodnotila všetky kategórie a víťazov odmenila medailou a diplomom. Všetci zúčastnení získali sladkú odmenu za vytrvalosť a usilovnosť. Rozprávková škola bola plná zábavy a čarovných bytostí. Prežili sme príjemné popoludnie.

I.Tarková

This entry was posted in Aktuality 2011/12. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.