LIFE IS MATH AROUND US / ŽIVOT JE MATEMATIKA OKOLO NÁS

Hlavným cieľom projektu Life Is Math Around Us je zvýšiť záujem detí o vedu, technológie a matematiku ako takú. V úvodnej fáze projektu žiaci vytvárali návrh projektového loga alebo plagátu na tému matematika okolo nás. Vychádzali pritom zo šiestich tém projektu, ktorými sú: matematika v prírode, v architektúre, v hrách, vo folklóre, v kuchyni a v strojoch a zariadeniach. Do finále postúpili tri logá. Vytvorili ich Liliana Škúciová z VIII.B, Vanessa Paučírová zo VI.C a Linda Čáliková z VIII.B:

O víťazovi rozhodli učitelia v anonymnom hlasovaní. Naše logo od Liliany Škúciovej postupuje do medzinárodného online hlasovania  a  o jeho úspechu môžu rozhodnúť aj naši šiestaci a ich rodičia.

Okrem návrhu loga žiaci vytvorili zaujímavé postery s témou projektu. Ich autormi sú Alexandra Kinčiová z V.A, Karolína Kiššová z V.A, Kristína Bugošová z V.A, Oskar Šimon Kotry z V.B, Laura Žiaková zo VI.C, Lea Horváthová zo VI.C, Lucia Ožvaldová zo VII.B, Lillian Formelová zo VII.B a Lívia Brunclíková zo VI.T.

Projektové aktivity pokračujú tvorbou “matematických” vianočných a novoročných pozdravov pre žiakov z partnerských škôl. Tešíme sa na všetky diela :)

This entry was posted in Aktuality 2020/21, Fotogaléria 2020/21. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.