Bubnovačka

Dnes sa na našej škole bubnovalo! Pripomenuli sme si tak Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. Symbolicky sme takto upozornili na to, aby deti, ktoré sa nachádzajú v takejto ťažkej situácii, bolo počuť. Za použitia rúk, nôh, variech a hudobných nástrojov  našich žiakov bolo teda počuť poriadne! Veríme, že aj týmto spôsobom pomôžeme predísť tomu, aby niekto z ich kamarátov zažíval fyzické alebo psychické týranie a zneužívanie.

Bubnovačka ZŠ Benkova 34, Nitra

This entry was posted in Aktuality 2020/21, Fotogaléria 2020/21. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.