Riadenie mestskej dopravy – programujeme BBC micro:bit

Dnes, 28. 10. 2020, sa naši žiaci zo 4. T zúčastnili veľmi zaujímavého workshopu, zameraného na programovanie mikropočítačov BBC micro:bit.

Aktivita bola realizovaná v spolupráci s eTeacher, o.z. v rámci kampane Meet and Code. Aktivita sa volala Riadenie mestskej dopravy. S využitím BBC micro:bit sme sa naučili programovať semafor a pouličnú lampu citlivú na intenzitu svetla. Využili sme komponenty, ktoré majú v sebe už kompletne integrovaný hardvér a tak sa žiaci mohli zamerať hlavne na programovanie a funkčnosť. Žiaci pracovali s nadšením a veľa sa naučili. Naše veľké poďakovanie patrí Mgr. Martinovi Cápayovi, Phd., ktorý zapožičal všetky potrebné hardvérové komponenty, aktivitu pripravil a viedol. Virtuálne, prostredníctvom videokonferencie, pretože osobne nemohol byť prítomný kvôli bezpečnostným opatreniam v škole v súvislosti s pandémiou. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu :-)

This entry was posted in Aktuality 2020/21, Fotogaléria 2020/21. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.