Naša škola ponúka záujmové útvary

Vážení rodičia,

v prípade záujmu o záujmový útvar, ktorý ponúka naša škola, kontaktujte príslušnú vedúcu záujmového útvaru resp. triednu učiteľku.

vedenie školy

Údaje o záujmvých útvaroch 1. – 4. ročník

Údaje o záujmových útvaroch 5. – 9. ročník

This entry was posted in Aktuality 2020/21. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.