Úsmev ako dar

V spolupráci so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar sa na našej škole uskutočnila zbierka trvanlivých potravín a drogérie.

Zástupcovia žiackeho parlamentu zbierku odovzdali a vypočuli si pútavú prezentáciu o spoločnosti a o životných príbehoch rodín, ktorým sa snažia pomôcť. Vďaka nášmu úsiliu a nezištnej pomoci, sa nám podarilo podporiť rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Potraviny a drogéria, ktoré im môžeme vďaka tejto zbierke odovzdať, im aspoň na chvíľu uľahčia ich trápenie, znesú z pliec ťažké bremeno v podobe nedostatku financií, s ktorým každodenne bojujú a vnesú do ich tvárí úsmev plný radosti a šťastia.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky.

ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE NAPĹŇAŤ MYŠLIENKU … ABY KAŽDÉ DIEŤA MALO RODINU.

This entry was posted in Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.