Stretko s nami

25.2.2020 bol svetový deň palaciniek. Palacinky sme síce nemali, ale mali sme výborné pohostenie pre všetkých priaznivcov našej školy, ktorí prišli na

Stretko s nami “.

Privítali sme rodičov, učiteľov, žiakov, viceprimátora pre školstvo p. Miloslava Špotáka a hostí z Iuventy Izabelu Laru Kurtek a Ivanu Boboňovú. Cieľom stretnutia bolo predstaviť Akčný plán ZŠ Benkova 34, ktorý sme vytvorili v rámci celoslovenského projektu Škola bez nenávisti. Môžete sa s ním oboznámiť na stránke Edupage v časti Škola bez nenávisti. V príjemnej  atmosfére naši žiaci vysvetlili víziu o modernej a bezpečnej ZŠ Benkova a rodičom sa predstavili koordinátori preventívnych programov školy.

Ďakujeme žiakom siedmakom Emme Martišovej, Eme Mažgutovej, Alexandre Polášovej, Emme Roháčovej, Martine Zborilovej a Danielovi Štancelovi za odprezentovanie všetkých informácií, predsedovi ŽP Róbertovi Ambrovi (VIII.B) a deviatakom Zuzane Števkovej, Mariane Kudriovej, Dominike Jablonickej a Matúšovi Majerčíkovi za prípravu prezentácií.

O tom, že stretnutie bolo úspešné svedčia aj podnety od rodičov, detí i priateľov školy ako návrhy na ďalšiu spoluprácu s mestom Nitra, Mestským ŽP a Iuventou, vytvorenie teambuidingu pre rodičov či „rodičovské“ pre deti.

Tešíme sa na spoluprácu celej školy pri plnení nášho Akčného plánu a držíme si palce na úspešné ukončenie projektu.

koordinátor projektu Škola bez nenávisti Z. Bartošová

This entry was posted in Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.